Ansuran yang kelima kenderaan tenaga baru untuk menggalakkan penggunaan direktori model yang disyorkan

- Jan 02, 2017-28 Disember lalu, Kementerian perindustrian dikeluarkan di andquot; kelima ansuran kenderaan tenaga baru untuk menggalakkan pemakaian directoryandquot model yang disyorkan; menyenaraikan sejumlah 97 Syarikat sejumlah 498 model yang dipilih, di mana perusahaan produk elektrik tulen 92 seramai 411 model, palamProduk elektrik hibrid seramai model perusahaan 20 84, sejumlah produk sel bahanapi perusahaan dua, tiga.

Kumpulan kelima daripada Katalog, tenaga baru bas sejumlah model 289, termasuk sel bahanapi bas 3; 181 tulen kenderaan elektrik, kereta penumpang tenaga baru 28.

Disember 2016 dikeluarkan sebanyak dua direktori yang disyorkan, 2 Disember, Kementerian industri diumumkan Kumpulan keempat kenderaan tenaga baru untuk menggalakkan penggunaan direktori model yang dicadangkan, termasuk 116 perusahaan sejumlah 678 model yang dipilih.

Sehingga kini, pada 2016 mengeluarkan sejumlah 5 kelompok direktori disyorkan, sejumlah 2198 model yang dipilih.